Skip to main content

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. H χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας https://spitikikouzina.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), προσφέρεται για χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την εταιρεία με την εμπορική ονομασία ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (εφεξής η «Εταιρεία») και δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. Η χρήση της  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται, για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας, καθ’ ότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι οικειοθελώς επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 3. Οι παρόντες όροι χρήσης είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Η παρούσα ιστοσελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους χρήσης και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.
 4. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται όπως παρουσιάζεται σήμερα, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους χρήστες.
 5. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων (banners) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, γεγονός που αποκλείει κάθε ευθύνη της ιδιοκτήτριας εταιρείας της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που προβάλλεται και περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα (ενδεικτικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, κείμενα, φωτογραφίες και εικόνες, γραφικά, αρχεία ήχου και εικόνας, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, βάσεις δεδομένων και όλα τα αρχεία στο σύνολό τους (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο ενδέχεται και γίνεται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση αλλά το περιεχόμενο αυτό δεν γίνεται να αποτελέσει στο σύνολό του ή επιμέρους, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να παραδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
 7. Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν και ότι θα κάνουν έννομη και λελογισμένη χρήση της ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Συνάμα, οι χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας με προκειμένου:

α) Να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικο, β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε Περιεχόμενο που:

 1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
 2. ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά & συναλλακτικά ήθη,

 1. iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή & ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να προκαλέσουν ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο στη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να παρεμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να λάβει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων χρήσης δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 1. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες ή για επικοινωνία μέσω email marketing κατόπιν συναίνεσης από το χρήστη, ενδεχομένως να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή και έγκυρα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε θα γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν κωδικό που έχει προηγουμένως χορηγηθεί ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον χρήστη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 2. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για ενδεχόμενη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 3. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Τα session cookies είναι κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (κατά περίπτωση ενδεχομένως) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε ανάλογη περίπτωση, ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 4. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου στην Πολιτική για τα Cookies, στους σχετικούς Όρους Συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καθώς και τα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια κατά το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει ανά περίπτωση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.
 5. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα ιστοσελίδα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.